Ikon - penger og graf

Partnaren din innan bank- og finansrett

Advokat A. Økland har lang erfaring med saker som omhandlar bank- og finansrett. Treng du hjelp til di sak?

Få hjelp av ein jurist

Bank- og finansrett

Advokat Ask Økland har lang erfaring frå arbeid i bank, har god kjennskap til bank- og finansrett, prosedyreerfaring frå området og lang erfaring med klager til Finansklagenemnda.

Ikon - telefon

Har du behov for rettsleg bistand?

Kontakt oss og fortel oss meir om di sak!

Kontakt oss