Ikon - hus

Bistand for saker som omhandlar fast eigedom og bustadrett

Advokat Ask Økland har nesten 20 års praktisk og juridisk erfaring med drift og utleige av fast eigedom.

Få profesjonell bistand

Fast eigedom og bustadrett

Kjøp/sal, utleige utbygging, oreigning (ekspropriering), nabotvistar, bruksrettar, odelsrett, sameige, konsesjon, buplikt, tinglysing med meir av privat eigedom skaper mange problemstillingar der eit godt resultat ofte er avhengig av god juridisk ekspertise. 
 
Advokatutgiftene vil ofte vera dekka av klienten sin hus- eller innbuforsikring.

Ikon - telefon

Ønsker du å vita meir om tenestene våre eller få eit tilbod?

Kontakt oss gjerne for ein uforpliktande prat om di sak!

Kontakt oss