Advokat Ask Økland

Spesialiserte juridiske tenester av høg fagleg kvalitet, effektivitet og orden.

Bryggen i Bergen på vinterstid

Advokat med brei erfaring og fagkunnskap

I tillegg til sjølvstendig verksemd som advokat er Ask Økland advokat i Pelagisk Forening. Han er òg medlem av Den Norske Advokatforening. Økland er oppnemnt som medlem av Advokatforeninga sitt fagkyndige lovutval for fangst, fiskeri og havbruk.

Utdanning

 • Cand. jur. frå Universitetet i Bergen, juni 1996, skatterett spesialfag, arbeidsrett valemne (2010) 

Yrkespraksis

 • Eigen advokatpraksis, 2012
 • Advokat i Pelagisk Forening 2012. Sjå www.pelagisk.net 
 • Skipsmeklar i Janson Shipbrokers, 2011-12 
 • Advokatfullmektig i Skandiabanken, 2009-2011
 • Advokatfullmektig i Advokatfirmaet PriceWaterhouseCoopers, 2008-2009 
 • Konsulent, førstekonsulent og skattejurist, Skatteetaten 1996-2008 

Anna 

 • Drift/uleige av fast eigedom 1993-d.d. 
 • Skribent og redaktør, boka ”SUB 50 ÅR – Fra vitenskapelig dykking til avansert fritidsdykking” 2012. 
 • Friviljug, Tall Ship Races, 2008. 
 • Skipper, langturseilas på eigen seglbåt, Noreg t/r Søreuropa og Svalbard, 2004-2005.
 • Kollokvieleiar. Universitetet i Bergen, 1995.

Publiserte artiklar

– Kva gjer det så kjekt i fiskerinæringa? | Fiskeribladet

– For korte fristar gir færre og mindre grundige høyringssvar | Fiskeribladet

Bearbeidingsutvalget burde lytta til Michael Jackson | Fiskeribladet

Prinsipielle verknadar av «Themis-dommen» | Fiskeribladet

Vilkår

Har du behov for rettsleg bistand?

Kontakt oss og fortel oss meir om di sak!

Advokat A. Økland

Sydneskleiven 29
5010 Bergen

Org.nr: 998 770 300

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

hCaptcha