Ikon - fisk

Juridisk bistand for kompliserte saker innan fiskeri og shipping

Advokat Ask Økland har lang erfaring og kontroll på regelverket rundt rettsområda som omhandlar fiskeri og shipping. Treng du hjelp av ein profesjonell jurist til di sak?

Få hjelp av ein jurist

Fiskeri og shipping

Regelverket for fiskeri og shipping er komplisert, og spørsmåla gjeld ofte vesentlege verdiar. Det er difor viktig med god juridisk bistand. Advokat Ask Økland har erfaring som skipsmeklar og arbeider med fiskerijuss til dagleg.

Ikon - telefon

Har du behov for rettsleg bistand?

Kontakt oss og fortel oss meir om di sak!

Kontakt oss